وظایف مرکز نوآوری

 1. ایجاد شور و انگیزه جهت نوآوری در علوم مختلف اعم از علوم حاضر و جدید
 2. ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و بستری برای رشد و پرورش ایده‌های نو بر مبنای دانش
 3. ایجاد بستر مناسب پیاده‌سازی ایده‌های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری‌سازی محصولات
 4. شناسایی نخبگان، پژوهشگران و محققان توانمند و تشکیل گروه‌های پژوهشی و حمایت از ایشان
 5. هدایت نوآوران به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات علمی و جشنواره‌ها و فراهم آوردن تسهیلات برای ادامه فعالیت و پذیرش در مراکز رشد
 6. تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی برای حفظ حقوق مالکیت فکری
 7. تشکیل تیمهای نوآور
 8. کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه
 9. شناسایی شرکت‌های همکار و تشکیل تیم صنعتی یا مشارکت
 10. حمایت از طرح‌های پژوهشگران، محققان، دانشجویان و دانش آموزان و شرکتهای همکار
 11. تشویق و ترغیب نوآوران به راه‌اندازی کسب و کارهای دانشی و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از ایشان
 12. کمک به شکل‌گیری و حیات شرکت‌های دانش‌بنیان
 13. حمایت از صاحبان ایده در راستای کاربردی نمودن ایده‌های علمی
 14. ارایه تسهیلات و حمایت‌های لازم جهت حفظ مالکیت معنوی ایده و طرح های نوآورانه
 15. ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز رشد واحدهای فناور
 16. تولید فن‌آوری و خروج از مونتاژکاری
 17. گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاری‌سازی در زمینه‌های مختلف (خروج از فرهنگ تک‌محوری بودن و ترک عادت تولید فقط در یک زمینه خاص)
 18. تأمین نیازها، رصد اتفاقات و نظارت بر پیشرفت‌های انجام‌شده
 19. کمک به تجاری‌سازی و معرفی محصول نهایی تیم ها به بازار
 20. تجاری‌سازی محصول نهایی، معرفی آن به بازار با استفاده از کمک شرکت همکار
 21. ایجاد لینک بین هسته پژوهشی و شرکت همکار
 22. ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تأمین سرمایه‌های مادی و معنوی
 23. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مناسب اعضاء مرکزنوآوری