فن بازار منطقه ای استان البرز برگزار میکند:

رویداد استارتاپی فناوری نانو مواد:

حوزه های مورد قبول:

نانو رساناها

صفحات خورشیدی

نانو سازه ها و صنعت ساختمان

نانو پوشش سطح

نانو ابزار جوشکاری

رنگها، محلولها

شوینده ها

مشتقات نفت و سلولهای سوختی

نمایشگرها

باتریها

مواد مغناطیسی

دارو و تجهیزات پزشکی

سرامیک و لوله

نساجی، پارچه و لباس

کاربردهای نانو مواد در صنعت

سایر

برای شرکت در این استارتاپ فرم ثبت نام استارتاپها را پر کرده و به شماره 09356992907 واتساپ فرمایید.