حمایتهای فن بازار:

این حمایتها شامل سه دسته اصلی میشود:

1- حمایت از بازاریابی و فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان

2- حمایت از جذب سرمایه

3- انتقال فناوری و رفع مشکل صنایع

 

حمایت از بازاریابی و فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان:

اصلی ترین کمک و حمایت در قالب لیزینگ محصولات می باشد که در بخش لیزینگ کاملا به آن پرداخته شده است. همچنین  در سامانه بازاریابی و فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان عصر طنین taninera.com  هر شرکت یا شخص میتواند مستقیما محصول خود را  به راحتی قیمت گذاری کند و در شبکه ای که بر اساس تلاشهای بروکرها و کارگزاران فن بازار شکل گرفته آن  محصول را به اسانی بقروش برساند.

حمایت از جذب سرمایه:

به منظور اتصال بهینه بین سرمایه گذاران و طرحهای و استارتاپها و مخترعین شبکه سرمایه گذاران طنین بر اساس سرمایه گذاران شخصی که به آن در ادبیات فن بازاری سرمایه گذاران فرشته گفته میشود راه اندازی شده است. این شبکه بر اساس هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، بهترین انطباق را بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران(طرح یا استارتاپ یا اختراع) برقرار کرده و بهترین گزینه را به طرفین متقاضی پیشنهاد داده و بدین ترتیب محفل امنی برای سرمایه گذاری پیش روی افراد می گذارد. جستجوهای مختلف بر اساس مقدار سرمایه، طرح، مکان، علاقه مندی در این سامانه وجود دارد که پیدا کردن طرح و سرمایه گذار مد نظر را بسیار تسهیل بخشیده است.

علاوه بر آن در این سامانه بخشی به منتورها نیز اختصاص داده شده که در آن افرادی که میتوانند به استارتاپها کمک کنند گرد امده و استارتاپها و منتورها می توانند از طریق این بخش با هم در ارتباط باشند.

 

انتقال فناوری و رفع مشکل صنایع:

در این بخش با مراجعه به صنایع و شرکتهای مختلف مشکل فناوری آن واحد کشف شده و در قالب RFP استاندارد مشکل به فناوران حوزه های مختلف ارسال  شده و به دنبال دعوت از آن فناوران جلسات B2B بین شرکت متقاضی و فناوران برگزار میشود و با حمایتهای فن بازار و شرکت شهرکهای صنعتی آن مشکل حل خواهد شد.