انتخاب فن بازار منطقه ای استان البرز به عنوان برترین فن بازارهای کشور

در چهاردهمین نشست سراسری فن بازارهای کشور که در 7 مرداد ماه برای اولین بار به علت بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار شد، فن بازار منطق...

ادامه مطلب