تاسیس مرکز نواوری و کارافرینی مشترک دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و وزارت صنعت معدن و تجارت

در تاریخ 1400/4/27 جلسه ای مشترک بین دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و معاونت آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صمت  به منظور حمایت و...

ادامه مطلب

آموزش ساخت 11 دستگاه و ماشین آلات صنعتی توسط اساتید دانشگاه تهران

آموزش ساخت 11 دستگاه و ماشین آلات صنعتی توسط اساتید دانشگاه تهران برای اولین بار در ایران: بسته جامع آموزش طراحی و ساخت دستگ...

ادامه مطلب

اولین جلسه کارگروه کارافرینی دانشگاه تهران

با نام و یاد پروردگار یکتا، اولین جلسه کارگروه آموزشهای مهارتی و کارافرینی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با حضور حاضرین آقایا...

ادامه مطلب