انتخاب شرکت طیف نگار یکتا نوین(طنین) به عنوان شرکت دانش بنیان در حوزه فن بازار

شرکت دانش بنیان طیف نگار یکتا نوین(طنین) شرکت طیف نگار یکتا نوین (طنین) که به عنوان برترین فن بازارهای کشور شناخته شده، از تاریخ 20 ...

ادامه مطلب