کاربردی ترین فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

تولید کالاهای دانش بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می گیرد و لذا برای این...

ادامه مطلب

چگونه شرکتهای داخل شهرکهای صنعتی، دانش بنیان میشوند؟

شرکت دانش بنیان مخصوص دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیست و هر شرکتی که دارای ایده و محصولی باشد که به نوعی فناوری را در آن گنجاند می توان به...

ادامه مطلب